2024

  PENGELUARAN LESEN (PENGENDALIAN KARGO DAN STEVEDORE)

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Pengeluaran lesen pengendalian kargo dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan                
Pengeluaran lesen stevedore dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan                 

  UNIT ZON BEBAS KOMERSIL

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Kelulusan pergerakan barangan Zon Bebas Komersil diberi dalam tempoh empat (4) jam tertakluk kepada proses permohonan yang lengkap 100  9,288             

  UNIT KARGO BERBAHAYA

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Setiap permohonan pengendalian kargo berbahaya secara atas talian yang dilampirkan bersama dokumen - dokumen sokongan lain yang berkaitan akan diluluskan dalam masa dua (2) jam  100  2,787            

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh Unit Kewangan 100 1,381            
2023

  PENGELUARAN LESEN (PENGENDALIAN KARGO DAN STEVEDORE)

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pengeluaran lesen pengendalian kargo dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan                
Pengeluaran lesen stevedore dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan.                

  UNIT ZON BEBAS KOMERSIL

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Kelulusan pergerakan barangan Zon Bebas Komersil diberi dalam tempoh empat (4) jam tertakluk kepada proses permohonan yang lengkap. 100   6,662  100  7,165  100 5,944  100  8,180 

  UNIT KARGO BERBAHAYA

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Setiap permohonan pengendalian kargo berbahaya secara atas talian yang dilampirkan bersama dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan akan diluluskan dalam masa dua (2) jam.  100  2,554  100 2,357   100  2,603  100 2,684 

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh Unit Kewangan.  100 1,149   100 1,187  100  1,414   100 1,426 
2022

  PENGELUARAN LESEN (PENGENDALIAN KARGO DAN STEVEDORE)

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pengeluaran lesen pengendalian kargo dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan 100   100 100  100   0
Pengeluaran lesen stevedore dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan.  100  100 1 100  100   0

  UNIT ZON BEBAS KOMERSIL

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Kelulusan pergerakan barangan Zon Bebas Komersil diberi dalam tempoh empat (4) jam tertakluk kepada proses permohonan yang lengkap. 100  5,928  100  6,488  100   7,287  100 7,647 

  UNIT KARGO BERBAHAYA

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Setiap permohonan pengendalian kargo berbahaya secara atas talian yang dilampirkan bersama dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan akan diluluskan dalam masa dua (2) jam. 100  2,485   100 2,800  100  2,832  100  2,646 

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh Unit Kewangan.  100  1,015 100  1,114   100 1,502   100 1,430 
2021

  PENGELUARAN LESEN (PENGENDALIAN KARGO DAN STEVEDORE)

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pengeluaran lesen pengendalian kargo dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan  100  -  -
Pengeluaran lesen stevedore dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan.  100  7  -  -

  UNIT ZON BEBAS KOMERSIL

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Kelulusan pergerakan barangan Zon Bebas Komersil diberi dalam tempoh empat (4) jam tertakluk kepada proses permohonan yang lengkap.  100  996  100 6,806  100   4,586  100 5,196 

  UNIT KARGO BERBAHAYA

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Setiap permohonan pengendalian kargo berbahaya secara atas talian yang dilampirkan bersama dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan akan diluluskan dalam masa dua (2) jam.  100  2,567 100   2,757 100  2,290   100 2,455 

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh Unit Kewangan. 100  784  100 648   100  1,060  100 1,217 
2020

  PENGELUARAN LESEN (PENGENDALIAN KARGO DAN STEVEDORE)

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pengeluaran lesen pengendalian kargo dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan  -  -  100%  -  -
Pengeluaran lesen stevedore dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan.  - 100%   -  -  -

  UNIT ZON BEBAS KOMERSIL

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Kelulusan pergerakan barangan Zon Bebas Komersil diberi dalam tempoh satu (1) jam tertakluk kepada proses permohonan yang lengkap.  100%  577 100%   909  100%  1,284 100%  1,251 

  UNIT KARGO BERBAHAYA

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Setiap permohonan pengendalian kargo berbahaya secara atas talian yang dilampirkan bersama dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan akan diluluskan dalam masa dua (2) jam. 100  2,874  100  2,344   100  2,629  100  2,677

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh Unit Kewangan. 100%   1051  100% 710   100 924   100 825 
2019

  PENGELUARAN LESEN (PENGENDALIAN KARGO DAN STEVEDORE)

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pengeluaran lesen pengendalian kargo dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan  100%  7  -
Pengeluaran lesen stevedore dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan.  100%  8  -  -  -  -

  UNIT ZON BEBAS KOMERSIL

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Kelulusan pergerakan barangan Zon Bebas Komersil diberi dalam tempoh satu (1) jam tertakluk kepada proses permohonan yang lengkap.  100% 694  100%  620   100%  612  100  678

  UNIT KARGO BERBAHAYA

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Setiap permohonan pengendalian kargo berbahaya secara atas talian yang dilampirkan bersama dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan akan diluluskan dalam masa dua (2) jam.  100% 2869 100%   2678 100%  2804  100 2761 

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh Unit Kewangan. 100%   808 100%   836 100%  917  100   1,006
2018

  PENGELUARAN LESEN (PENGENDALIAN KARGO DAN STEVEDORE)

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pengeluaran lesen pengendalian kargo dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan 100% 7  -  -  -
Pengeluaran lesen stevedore dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan. 100%  8  -  -  -  -

  UNIT ZON BEBAS KOMERSIL

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Kelulusan pergerakan barangan Zon Bebas Komersil diberi dalam tempoh satu (1) jam tertakluk kepada proses permohonan yang lengkap. 100%  731 100% 722  100%  710  100% 807 

  UNIT KARGO BERBAHAYA

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Setiap permohonan pengendalian kargo berbahaya secara atas talian yang dilampirkan bersama dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan akan diluluskan dalam masa dua (2) jam. 100% 2866 100%   3083  100%  2923  100%  3123

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh Unit Kewangan. 100% 906 100%   813 100%   796  100% 804 
2017

  FREE COMMERCIAL ZONE UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo movement in the Free Commercial Zone will be approved subject to application process is completed. 100% 1125  100% 809  100%  742  100%  1029 

  DANGEROUS CARGO UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Every Online application for dangerous cargo handling supported by relevant documents will be approved within 2 hours. 100% 2523 100%   2861 100%  2839  100%  3855 

  CORPORATE DIVISION

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Complaint received is acknowledged within 3 working days. 100% 1 100%   1 100%  100% 
Feedback to complainant the status of action taken on complaint received will made within 5 working days. 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1

  ISSUANCE OF STEVEDORE AND CARGO HANDLING LICENCES

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo handling licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 100% 7 0%   0 0%  0% 
Stevedore licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 100% 8 0% 0 0% 0 0% 0

  ISSUANCE OF PORT CONVEYANCE PERMIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Port Conveyance permit will be issued within 1 working day after approval is given. 100% 2 100%   8 0%  0% 

  ADMINISTRATION AND FINANCE DIVISION

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Payment will made within 14 working days from the date receipt of complete documents by the Finance Unit. 100% 781 100%   772 100%  846  100%  851 
2016

  CORPORATE DIVISION

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Complaint received is acknowledged within 3 working days 0% 0  0% 0        
Feedback to complaint the status of action taken on complaint received will made within 5 working days. 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

  ISSUANCE OF STEVEDORE AND CARGO HANDLING LICENCES

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo handling licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 0% 0 0% 0        
Stevedore licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 0%  0  0% 0        

  ADMINISTRATION AND FINANCE DIVISION

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Payment will made within 14 working days from the date receipt of complete documents by the Finance Unit. 100% 785 100%  835        

  DANGEROUS CARGO UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Every Online application for dangerous cargo handling supported by relevant documents will be approved within 2 hours. 100% 2117 100% 2363 100% 2254 100%  2490

  FREE COMMERCIAL ZONE UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo movement in the Free Commercial Zone will be approved subject to application process is completed. 100% 1002 100%  817 100% 1041 100% 999 

  ISSUANCE OF PORT CONVEYANCE PERMIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Port Conveyance permit will be issued within 1 working day after approval is given. 0% 0 0% 0        
2015

  CORPORATE DIVISION 

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Complaint received is acknowledged within 3 working days. 100% 2  0% 0 100%  2 0% 0
Feedback to complaint the status of action taken on complaint received will made with 5 working days. 100% 2 0% 0 100% 2 0% 0

  ISSUANCE OF STEVEDORE AND CARGO HANDLING LICENCES

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo handling licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 100% 4 100%  4 0% 0 0% 0
Stevedore licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 100% 6 100% 2 0% 0 0% 0

  ISSUANCE OF PORT CONVEYANCE PERMIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Port Conveyance permit will be issued within 1 working day after approval is given. 100%  29 100% 9 0% 0 0% 0

  FREE COMMERCIAL ZONE UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo movement in the Free Commercial Zone will be approved subject to application process is completed. 100% 358 100% 421 100% 803 100% 1152

  ADMINISTRATION AND FINANCE DIVISION

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Payment will made within 14 working days from the date receipt of complete documents by Finance Unit. 100% 768 100% 887 100% 671 100% 863

  DANGEROUS CARGO UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Every Online application for dangerous cargo handling supported by relevant documents will be approved within 2 hours. 100% 2050 100% 2013 100% 1957 100% 2037