soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

Caj Yang Dibayar Oleh Penerima Atau Pemberi Konsain

CAJ UMUM

 1. Caj umum hendaklah dibayar ke atas semua kargo yang dihantar atau dipunggah di Pelabuhan Pulau Pinang, tidak termasuk yang berikut:

  1. ikan segar yang ditangkap secar tempatan selain daripada yang mendarat di Dermaga, limbungan dan jeti Suruhanjaya;

  2. kargo yang dipunggah dan dikapalkan semula untuk memudahkan penyimpanan; dan

  3. kargo terlebih punggah yang kemudiannya dihantar ke pelabuhan destinasi dengan syarat ia dikapalkan semula dalam masa 28 hari.

 2. Caj umum adalah seperti berikut:

  Bil.

  Jenis

  Setiap tan atau sebahagian daripadanya (RM)
  1. Kargo pukal  
   
  (a) bijih mineral
  0.80
   
  (b) kargo lain
  1.20
  2. Kargo pecah pukal 1.40
  3. Kargo yang layak untuk kadar pindah kapal atau dikapalkan semula dan pindah kapal terus dari kapal ke kapal, bagi setiap operasi 0.70
  4. Motokar dan treler 6.00 each
  5. Lori, bas, trak, van atau kenderaan lain 12.00 each
  6. Mel atau bungkusan mel 0.70 per bag
 3. Kenderaan lain bagi kegunaan perindustrian hendaklah dicaj pada kadar tan mengikut caj kargo pecah pukal. Kargo dalam kontena hendaklah tertakluk kepada caj di atas. Kontena kosong tidak tertakluk kepada caj di atas.

CAJ PENGENDALIAN DERMAGA

 1. Caj pengendalian dermaga hendaklah dibayar ke atas semua kargo yang dikendalikan di Dermaga Suruhanjaya berdasarkan perkara berikut:

  Bil.

  Kargo

  Kaedah Penghantaran

  Setiap tan atau sebahagian daripadanya (RM)
  1.
  Pecah pukal
   
  (i) Ke kenderaan atau wagon keretapi atau sebaliknya
  3.50
  (ii) Ke kenderaan atau wagon keretapi melalui bangsal atau tempat terbuka atau sebaliknya
  7.00
  2.
  Kayu-kayan
   
  (i) Ke kenderaan atau wagon keretapi secara terus atau sebaliknya
  6.50
  (ii) Ke kenderaan atau wagon keretapi melalui bangsal atau tempat terbuka atau sebaliknya
  9.10
  3. Pukal kering Ke kenderaan atau wagon keretapi secara terus atau sebaliknya 2.00
  4. Pukal cecair Kargo saluran paip persendirian 1.50
  5.
  Muatan berat melebihi 5 tan sehingga 15 tan
   
  (i) Ke kenderaan atau wagon keretapi secara terus atau sebaliknya
  14.00
  (ii)Ke kenderaan atau wagon keretapi melalui bangsal atau tempat terbuka atau sebaliknya 22.00
  6.
  Muatan berat melebihi 15 tan
   
  (i) Ke kenderaan atau wagon keretapi secara terus atau sebaliknya
  19.50
  (ii) Ke kenderaan atau wagon keretapi melalui bangsal atau tempat terbuka atau sebaliknya
  32.50
 2. Caj pengendalian dermaga hendaklah dibayar ke atas semua kenderaan bermotor yang dikendalikan di Dermaga Pelabuhan seperti berikut:

  Bil.

  Jenis

  Setiap unit
  (RM)
  1. Motokar atau treler 35.00
  2. Lori, bas, trak, van atau kenderaan lain 70.00

  Kenderaan lain bagi kegunaan perindustrian dan motosikal akan dikenakan caj pada kadar tan mengikut caj pecah pukal atau muatan berat, mana yang terpakai.

 3. Caj pengendalian dermaga dikenakan ke atas semua kargo pindah kapal dan eksport semula yang dikendalikan di Dermaga Pelabuhan seperti berikut:

  Bil.

  Jenis

  Setiap tan atau sebahagian daripadanya (RM)
  1. Bungkusan sehingga 5 tan 9.80
  2. Bungkusan melebihi 5 tan sehingga 15 tan 26.00

CAJ SEWA TEMPAT SIMPANAN

  1. Caj sewa tempat simpanan hendaklah dibayar pada kargo yang diletakkan di dalam premis Suruhanjaya. Caj sewa tempat simpanan yang ditunjukkan dalam skala kadar bagi setiap hari dalam kalendar adalah kadar terkumpul.

  2. Caj sewa tempat simpanan adalah seperti berikut:
   1. Sewa tempat simpanan bagi kargo import yang disimpan di dalam bangsal

    Hari/minggu atau sebahagian daripadanya Setiap tan atau sebahagian daripadanya (RM)
    Hari pertama hingga hari keempat Tiada
    Hari kelima 2.60
    Hari keenam 3.30
    Hari ketujuh 3.90
    Hari kelapan 5.90
    Hari kesembilan 7.80
    Hari kesepuluh 9.80
    Hari kesebelas 11.70
    Hari kedua belas 14.30
    Hari ketiga belas 16.90
    Hari keempat belas 19.50
    Minggu ketiga dan seterusnya - setiap minggu 19.50
   2. Sewa tempat simpanan bagi kargo import yang disimpan di tempat terbuka

    Hari/minggu atau sebahagian daripadanya

    Setiap tan atau sebahagian daripadanya (RM)
    Hari pertama hingga hari keempat Tiada
    Hari kelima 1.30
    Hari keenam 1.70
    Hari ketujuh 2.00
    Hari kelapan 3.00
    Hari kesembilan 3.90
    Hari kesepuluh 4.90
    Hari kesebelas 5.90
    Hari kedua belas 7.20
    Hari ketiga belas 8.50
    Hari keempat belas 9.80
    Minggu ketiga dan seterusnya - setiap minggu 9.80

    Caj sewa tempat simpanan bagi kenderaan bermotor hendaklah berdasarkan ukuran berat pada kadar simpanan tempat terbuka.

   3. Sewa tempat simpanan bagi kargo eksport yang disimpan di dalam bangsal

    Hari/minggu atau sebahagian daripadanya

    Setiap tan atau sebahagian daripadanya (RM)
    Hari pertama hingga hari ketujuh Tiada
    Hari kelapan 2.60
    Hari kesembilan 3.30
    Hari kesepuluh 3.90
    Hari kesebelas 5.90
    Hari kedua belas 7.80
    Hari ketiga belas 9.80
    Hari keempat belas 11.70
    Minggu ketiga dan seterusnya - setiap minggu 11.70
   4. Sewa tempat simpanan bagi kayu-kayan (eksport)

    Hari/minggu atau sebahagian daripadanya Setiap tan atau sebahagian daripadanya (RM)
    Hari pertama hingga hari keempat belas Tiada
    Hari kelima belas 2.60
    Hari keenam belas 3.30
    Hari ketujuh belas 3.90
    Hari kelapan belas 5.90
    Hari kesembilan belas 7.80
    Hari kedua puluh 9.80
    Hari kedua puluh satu 11.70
    Minggu keempat dan seterusnya - setiap minggu 11.70
   5. Sewa tempat simpanan bagi kargo eksport yang disimpan di tempat terbuka

    Hari/minggu atau sebahagian daripadanya Setiap tan atau sebahagian daripadanya (RM)
    Hari pertama hingga hari ketujuh Tiada
    Hari kelapan 1.30
    Hari kesembilan 1.70
    Hari kesepuluh 2.00
    Hari kesebelas 3.00
    Hari kedua belas 3.90
    Hari ketiga belas 4.90
    Hari keempat belas 5.90
    Minggu ketiga dan seterusnya - setiap minggu 5.90

    Caj sewa tempat simpanan bagi kenderaan bermotor hendaklah berdasarkan ukuran berat pada kadar simpanan tempat terbuka.

   6. Sewa tempat simpanan bagi kargo yang disimpan di dalam gudang terikat

    Bil. Jenis Setiap tan setiap minggu atau sebahagian daripadanya (RM)
    1. Tembakau (setiap 0.25 tan) 1.30
    2. Minuman keras (setiap 100 liter) 2.00
   7. Sewa tempat simpanan lama adalah RM 5.20 setiap tan setiap minggu atau sebahagian daripadanya

TARIF KONTENA

 1. Caj pengendalian dermaga tidak termasuk pemunggah kargo bagi kontena yang dikendalikan di Dermaga Suruhanjaya adalah seperti berikut:

  1. Kapal yang menggunakan derik sendiri

   Bil.
   Status kontena
   Setiap kontena (RM)
   Panjang sehingga 20 kaki
   Panjang melebihi 20 kaki
   1. KMP/kosong 104.00 156.00
   2. KMK 293.00 442.00
   3. Pindah kapal 78.00 117.00
  2. Kapal yang menggunakan kren pelabuhan/ tanjakan Ro-Ro

   Bil.
   Status kontena
   Setiap kontena (RM)
   Panjang sehingga 20 kaki
   Panjang melebihi 20 kaki
   1. KMP 182.00 273.00
   2. Kosong 182.00 273.00
   3. KMK 371.00 559.00
   4. Pindah kapal 156.00 234.00
 2. Caj pengendalian dermaga bagi pemindahan kontena yang dikendalikan di Dermaga Suruhanjaya adalah seperti berikut:

  1. Kapal yang menggunakan derik sendiri

   Bil.
   Perkhidmatan
   Setiap kontena (RM)
   Panjang sehingga 20 kaki
   Panjang melebihi 20 kaki
   1. Tanpa operasi pendaratan dan mengapal semula - -
   2. Dengan operasi pendaratan dan mengapal semula 104.00 156.00
  2. Kapal yang menggunakan kren pelabuhan

   Bil.
   Perkhidmatan 
   Setiap kontena (RM)
   Panjang sehingga 20 kaki
   Panjang melebihi 20 kaki
   1. Tanpa operasi pendaratan dan mengapal semula 78.00 117.00
   2. Dengan operasi pendaratan dan mengapal semula 260.00 390.00

   Caj pergerakan tambahan hendaklah dibayar jika terdapat pergerakan tambahan di dalam limbungan kontena.

 3. Caj yang perlu dibayar bagi membuka penutup petak, meletakkan penutup petak pada petak sebelah atau di atas dermaga dan kemudiannya menutup petak adalah RM 156.00 bagi setiap operasi.

 4. Caj pergerakan tambahan hendaklah dibayar bagi sebarang pergerakan tambahan di dalam limbungan kontena seperti berikut:

  Bil.
  Perkhidmatan 
  Setiap kontena (RM)
  Panjang sehingga 20 kaki
  Panjang melebihi 20 kaki
  1. Pergerakan tambahan bagi operasi mengangkat naik atau mengangkat turun 59.00 91.00
 5. Caj penyimpanan bagi kontena atau kargo pecah pukal adalah seperti berikut:

  Bil.
  Status
  Setiap kontena (RM)
  Panjang sehingga 20 kaki
  Panjang melebihi 20 kaki
  1. Kontena kosong - sehari 5.30 10.60
  2. Kontena bermuatan - sehari 10.60 21.20
  3. Kontena terlebih tinggi/ lebar/ panjang - sehari 15.90 31.90
  4. Kargo pecah pukal di dalam SBK Caj sama untuk penyimpanan kargo di dalam bangsal

  Apabila kontena yang bermuatan dikeluarkan isi dan dikosongkan, kontena kosong tersebut tidak akan diberikan penyimpanan percuma dan kadar bagi menyimpan kontena sedemikian hendaklah mengikut kadar tariff.

 6. Tempoh penyimpanan percuma adalah seperti berikut:
 7. Kontena ditinggalkan kapal

  1. Caj bagi kontena yang disusun di bahagian eksport dan ditinggalkan kapal dan kemudian dihantar ke landasan atau kenderaan lain adalah seperti berikut:

   Bil.
   Status
   Setiap kontena (RM)
   Panjang sehingga 20 kaki
   Panjang melebihi 20 kaki
   1. Kontena KMP 104.00 156.00
   2. Kontena KMP termasuk dikeluarkan isi 345.00 520.00
   3. LCL container 293.00 442.00
   4. LCL container including unstuffing 533.00 806.00

   Caj di atas hendaklah ditambah bagi sebarang caj pergerakan tambahan, sekiranya ada.

  2. Apabila kontena yang hendak dieksport ditinggalkan oleh sebuah kapal dan kemudiannya dihantar menggunakan kapal yang lain -

   (i) caj pergerakan tambahan hendaklah dibayar ke atas kontena mengikut jumlah pergerakan tambahan yang terlibat; dan

   (ii) hari simpanan percuma hendaklah dikira dari tarikh kontena mula diterima.

 8. Caj bagi perkhidmatan kontena sejuk adalah seperti berikut:

  Bil.
  Perkhidmatan 
  Setiap kontena (RM)
  Panjang sehingga 20 kaki
  Panjang melebihi 20 kaki
  1. Perkhidmatan pemantauan di limbungan kontena sejuk 13.00 26.00
  2. Pemeriksaan pra-perjalanan 78.00 78.00
  3. Menyambung atau memotong perkhidmatan di atas kapal 20.00 20.00
PAUTAN KE BANK
bank cimb   bank maybank   bank publicbank  bank ambank
QR code
click

QR Code

QR code

Scan this QR Code using your smartphone

 Aras 2, Swettenham Pier Cruise Terminal, No.1A, Pesara King Edward
10300 George Town, Pulau Pinang.

604.263.3211 | 604.262.6211 |  sppp[at]penangport[dot]gov[dot]my
Ikuti Kami
icon facebook2  icon twitter  icon instagram3  icon 5s